dimecres, 11 d’agost de 2010

Recull de propostes didàctiques


En aquesta web  presentem diverses propostes didàctiques o bones pràctiques competencials, que tenen en comú  la recerca, la construcció del coneixement per part de l'alumne mitjançant la creació, el pensament crític, el treball cooperatiu, etc.
Algunes que ja podríem  considerar clàssiques com: els diversos tipus de Projectes, les WebQuest  o l'Aprenentatge basat en la resolució de problemes. D'altres són creacions  més recents de professors companys nostres com Les Webgincanes (Jarbas N. Barato) Les TAF (J.L. Fierro), les MTW (de Núria Alart)  l'Aprenenetage per Tasques ( Jordi Esteban Calm) les WebTasks ( Isabel Pérez)
Sense oblidar les diferents propostes basades en la Geolocalització com són les Earthquest ( Jordi Vivancos) les Sharing Stories vith Google Earth (Narcís Vives) i moltes més que tot hi adoptar noms diferents tenen, si més no,  algunes de les característiques citades més amunt.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada