dimarts, 19 de juny de 2012

I tu què saps fer?


La nostra idea del projecte educatiu I tu què saps fer?, a la categoria Social Learning, ha passat la primera fase a UOC&PLUGGED, on haurà de competir amb els altres 79 avantprojectes a la segona fase.
 
Ara hem de seguir lluitant perquè aquest projecte es faci realitat i poder MOTIVAR I AJUDAR ELS NOSTRES JOVESEl projecte es basa en la filosofia de la solidaritat i la retroalimentació, i començarà per la captació de joves de 15 a 25 anys (joves desorientats, joves fora del sistema educatiu, joves amb experiència però a l'atur, joves amb formació però sense feina ...). Nosaltres els oferim motivació,orientació, formació en grups de treball, i desenvolupament de les seves capacitats i coneixements gràcies a la impartició de tallers tutelats a altres persones. Finalment, els oferim la possibilitat de poder preparar competències per acreditar-se o qualificar-se, orientació per a inscriure’s a cursos(oficials o no), cicles u altres ensenyaments ... En poques paraules, els oferim un canvi que comporta control de la pròpia vida i fa que els joves comencin a lluitar pel que volen amb un esperit emprenedor.
 
Del 18 i fins al 28 de juny s'obrirà el període de VOTACIÓ popular dels avantprojectes. Del 25 al 30 els jutges avaluaran el nostre avantprojecte.
 
Ja estem a prop, segueix votant cada dia, per arribar a la final i poder fer realitat la nostra proposta. Només les 40 idees més votades passaran a la fase final, i només hi haurà 8 guanyadors.
Necessitem que entreu a l'enllaç i ens voteu. Podeu votar cada dia i des de diferents llocs(ordinador de casa, del treball, mòbil ...) Quants més vots millor! És senzill. En votar, marqueu les 4 opcions que apareixen (no cal escollir).
 
Si podeu difondre'l, us ho agrairíem enormement. Tot és per motivar els nostres joves perquè segueixin forjant el seu futur.


¡¡¡¡¡¡Gràcies!!
Cristina Arroyo, Estefania Escuder, Rosa Marín, Marga Molero

           ------------------------------------------------------
 
Buenos días,
 
Nuestra idea del proyecto educativo I tu què saps fer? (¿Y tú qué sabes hacer?), en la categoría Social Learning, ha pasado la primera fase en UOC&PLUGGED, donde tendrá que competir con los otros 79 anteproyectos en la segunda fase.

Ahora tenemos que seguir luchando para que este proyecto se haga realidad y poder MOTIVAR Y AYUDAR A NUESTROS JÓVENESEl proyecto se basa en la filosofía de la solidaridad y la retroalimentación, y comenzará por la captación de jóvenes de 15 a 25 años (jóvenes desorientados, jóvenes fuera del sistema educativo, jóvenes con experiencia pero en el paro, jóvenes con formación pero sin trabajo...). Nosotros les ofrecemos motivaciónorientación, formación en grupos de trabajo, y desarrollo de sus capacidades y conocimientos gracias a la impartición de talleres tutelados a otras personas. Finalmente, les ofrecemos la posibilidad de poder preparar competencias para acreditarse o cualificarse, orientación para inscribirse en cursos (oficiales o no), ciclos u otras enseñanzas... En pocas palabras, les ofrecemos un cambio que conlleva control de la propia vida y hace que los jóvenes empiecen a luchar por lo que quieren con un espíritu emprendedor.
Del 18 y hasta el 28 de junio se abrirá el periodo de votación popular de los anteproyectos. Del 25 al 30 los jueces evaluaran nuestro anteproyecto.

Ya estamos cerquita, sigue votando cada día, para llegar a la final y poder hacer realidad nuestra propuesta. Sólo las 40 ideas más votadas pasarán a la fase final, y sólo habrá 8 ganadores.
Necesitamos que entréis al enlace y nos votéis. Podéis votar cada día y desde diferentes lugares(ordenador de casa, del trabajo, móvil...) ¡Cuántos más votos mejor! Es sencillo. Al votar, marcad las 4 opciones que aparecen (no es necesario escoger).

Si podéis DIFUNDIRLO, os lo agradeceríamos enormemente. Todo es por motivar a nuestros jóvenes para que sigan forjando su futuro.

Anteproyecto en: http://mentsobertes.uoc.edu/plug/idea?id=379
¡¡¡¡¡¡¡Gracias!!!!!!!
Cristina Arroyo, Estefanía Escuder, Rosa Marín, Marga Molero

dissabte, 9 de juny de 2012

dijous, 7 de juny de 2012

Apunts sobre l' avaluació


Preparant el curs  “ Les rubriques per a una avaluació competencial” 
Avaluar per comprendre el propi procés d’aprenentatge implica sempre l’autoavaluació amb el suport de companys ( coavaluació)  o amb el suport  de l’expert (mestre, professor)
Només mitjançant el diàleg amb un mateix es pot aprendre , no és fàcil , sovint l’alumne no sap perquè no sap, ignora l’origen dels errors , no sap quines   estratègies ha de canviar  per aprendre millor.
S’aprèn fent , però fent què? , copiar és fer , repetir també és fer? però són les accions d’analitzar , crear , construir , dialogar … les que faran  que aprenguem  de manera significativa
Les proves contínues ,  els exàmens on ens demanen de repetir allò que diu el llibre  o aplicar normes que hem memoritzat a darrera hora , amb angoixa i nervis no ens ajuden gaire  a aprendre i a més a més ens fan perdre un temps molt valuós .
Corregir interminables piles d’exàmens  que es tornaran a l’alumne amb una nota i  unes quantes indicacions en vermell  és sovint una tasca frustrant tan pel mestre com per l’alumne i una altra considerable  pèrdua de temps .
Les eines més innovadores  per avaluar com ara les  rúbriques  i els  portfolis,  per elles mateixes  tampoc faran el miracle.
S’aprèn més i millor amb els altres? Sí sempre que hi hagi una actitud positiva de suport . En un ambient favorable i dedicant-hi el temps que calgui.
Per aprendre a avaluar i per avaluar per a prendre cal fer visible el pensament  i  les creences  potser equivocades de l’aprenent. Cal descobrir  les causes , els orígens dels errors  A partir de la identificació dels problemes i de  les estratègies fallides  podrem aprendre millor  i això només es pot aconseguir mitjançant el diàleg , la conversa , la reflexió del propi alumne amb el suport del mestre o dels companys  i per  tot això cal temps  i l’hem de treure potser d’altres  moments. 
Prendre decisions sobre la distribució del temps correspon als mestres.