dissabte, 16 de març de 2013

Nova base de dades de WebQuest
L'any 2005 en  Pepe Meneu ens va dissenyar de manera desinteressada i generosa la base de dades que fins avui ens ha estat de gran utilitat.  Però amb el temps hem vist la necessitat d'una nova eina per a poder classificar i difondre les moltíssimes WQ que ens els darrers anys s'han anat creant, sobretot a Catalunya i de manera molt especial en  els diversos cursos de WebQuest que ha realitzat la nostra comunitat amb el suport del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de l' ICE de la UAB , dels CRP i d'altres entitats educatives .

Aquesta nova eina ens l'ha dissenyat la companya Maria Ivanova  a qui des d'aquí volem felicitar tant per la seva bona feina ,l'excel·lent disseny i la disposició  a adequar-la a les necessitats que se'ns van presentant. 

Us convidem a visitar-la tot i que encara no només hi ha aproximadament un 15 % de totes les WebQuest que ja tenim a disposició de tots els mestres i professors  que vulguin fer-les servir a les seves aules.

Fa temps que els experts en metodologies de construcció del coneixement ens deien: " Si cada docent elaborés una bona unitat didàctica i la posés a Internet de manera generosa a disposició de tothom.. . alguns encara ho diuen,  d'altres ho fan realitat cada dia de manera constant i modesta. Cal donar visibilitat al seu esforç, cal fer difusió del seu treball, ja siguin WebQuest, Projectes Interdisciplinars o  telemàtics,  PBL , Aprenentatge per tasques , TAF, Miniwebquest, etc...

Des de la Comunitat Catalana de WebQuest de moment ho estem fent amb les WebQuest , també ens agradaria difondre altres estratègies metodològiques  i segurament que ho farem en la mesura que els nostres mitjans ens ho permetin.