dijous, 7 de juny de 2012

Apunts sobre l' avaluació


Preparant el curs  “ Les rubriques per a una avaluació competencial” 
Avaluar per comprendre el propi procés d’aprenentatge implica sempre l’autoavaluació amb el suport de companys ( coavaluació)  o amb el suport  de l’expert (mestre, professor)
Només mitjançant el diàleg amb un mateix es pot aprendre , no és fàcil , sovint l’alumne no sap perquè no sap, ignora l’origen dels errors , no sap quines   estratègies ha de canviar  per aprendre millor.
S’aprèn fent , però fent què? , copiar és fer , repetir també és fer? però són les accions d’analitzar , crear , construir , dialogar … les que faran  que aprenguem  de manera significativa
Les proves contínues ,  els exàmens on ens demanen de repetir allò que diu el llibre  o aplicar normes que hem memoritzat a darrera hora , amb angoixa i nervis no ens ajuden gaire  a aprendre i a més a més ens fan perdre un temps molt valuós .
Corregir interminables piles d’exàmens  que es tornaran a l’alumne amb una nota i  unes quantes indicacions en vermell  és sovint una tasca frustrant tan pel mestre com per l’alumne i una altra considerable  pèrdua de temps .
Les eines més innovadores  per avaluar com ara les  rúbriques  i els  portfolis,  per elles mateixes  tampoc faran el miracle.
S’aprèn més i millor amb els altres? Sí sempre que hi hagi una actitud positiva de suport . En un ambient favorable i dedicant-hi el temps que calgui.
Per aprendre a avaluar i per avaluar per a prendre cal fer visible el pensament  i  les creences  potser equivocades de l’aprenent. Cal descobrir  les causes , els orígens dels errors  A partir de la identificació dels problemes i de  les estratègies fallides  podrem aprendre millor  i això només es pot aconseguir mitjançant el diàleg , la conversa , la reflexió del propi alumne amb el suport del mestre o dels companys  i per  tot això cal temps  i l’hem de treure potser d’altres  moments. 
Prendre decisions sobre la distribució del temps correspon als mestres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada